Przeprowadź audyt energetyczny w swojej firmie

 

Zgodnie z „Ustawą o efektywności energetycznej”, która weszła w życie 1 października 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wykonania audytu energetycznego. Klaster Green Energy oraz Klaster Smart IT wychodzą do Państwa z propozycją, udostępniając platformę Audyty Energetyczne. Umożliwia ona sprawne i szybkie przeprowadzenie zainteresowanych przez proces realizacji audytu od momentu wypełnienia deklaracji do momentu zdobycia wiedzy pozwalającej wdrożyć nowe działania, które poprawią efektywność i przyniosą oszczędności, a także realizacja tych działań. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej. W streszczeniu wykonawczym znajdzie się podsumowanie wyników zawierające propozycje rozwiązań oszczędnościowych - wskazanie obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Wszystko to możliwe jest dzięki zintegrowanej platformie do zarządzania całym procesem inwestycyjnym oraz firmom odpowiedzialnym za poszczególne etapy inwestycji.

Audyt energetyczny to systematyczna procedura mająca na celu skompletowanie konkretnej wiedzy o profilu aktualnego zużycia energii danego budynku bądź zespołu budynków oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie wymiernej oszczędności energii oraz zraportowanie otrzymanych wyników. Celem audytu energetycznego jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zlecenie konkretnych, korzystnych rozwiązań wraz z dokładnym określeniem ich opłacalności, a także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji. Ta niezależna i obiektywna opinia audytora energetycznego stwierdza, które modernizacje są opłacalne w danym budynku, a także jakie produkty i rozwiązania techniczne wydają się najkorzystniejsze. Rezultatem przeprowadzonego audytu energetycznego jest wprowadzenie zmian mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię lub ograniczenie utraty ciepła. Audyt pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji, co optymalizuje zapotrzebowanie energetyczne budynku i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Więcej

 

Aktualności

Ponad 400 milionów na modernizację energetyczną szkół!

Dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 139 szkół muzycznych i plastycznych w Polsce może liczyć na dotację przeznaczoną na modernizację energetyczną. Środki będą pochodziły z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej otrzyma MKiDN, a całkowity koszt projektu wyniesie ponad pół miliarda zł.

Ceny zielonych certyfikatów idą w górę!

Jeszcze w kwietniu br. ceny zielonych certyfikatów w notowaniach na TGE (Towarowej Giełdy Energii) spadały. A warto podkreślić, że Zielone Certyfikaty są w tej chwili ponad 10 razy rańsze niż jeszcze kilka lat temu. Jednak wydaje się, ze to koniec złej passy, bowiem ich pierwsze majowe notowania na TGE istotnie wzrosły.

Średnia cena zielonych certyfikatów na TGE w kwietniu br. oscylowała w granicach 26 zł/MWh przy wolumenie obrotów w instrumencie PMOZE_A i wolumenu 488,97 GWh. W porównaniu do marca br. był to spadek o ok. 5zł/MWh przy wolumenie 671,22 GWh.

Budownictwo pasywne i plusenergetyczne – nowa jakość mieszkania

Wraz z rozwojem społeczeństwa usługowego zmienia się podejście do kwestii mieszkaniowych. Coraz więcej ludzi pracuje zdalnie, a domy i lokale przestają pełnić jedynie funkcję sypialni. Rozbudzająca się świadomość ekologiczna sprawia, że podczas poszukiwania swoich czterech kątów coraz częściej wybiera się materiały najwyższej jakości, które przetrwają lata w nienaruszonym stanie oraz zwraca się uwagę na ich energooszczędność i przyjazność dla środowiska.

Czy wiesz jak łatwo i bez wyrzeczeń obniżyć rachunki za prąd w Twoim domu?

Twoje rachunki za energię elektryczną będą mogły spaść nawet do zera

Dzięki zainstalowaniu paneli fotowoltaicznych już dziś możesz:

  • stać się „prosumentem”, czyli równocześnie konsumentem i producentem „zielonej energii”
  • zmniejszyć domowe rachunki za energię elektryczną, ponieważ produkować ją będziesz samodzielnie
    z promieniowania słonecznego, które jest naturalnym, bezpłatnym źródłem energii 
  • odsprzedać nadwyżki wyprodukowanej energii do zakładu energetycznego