Przeprowadź audyt energetyczny w swojej firmie

 

Zgodnie z „Ustawą o efektywności energetycznej”, która weszła w życie 1 października 2016 roku, każde duże przedsiębiorstwo jest zobowiązane do wykonania audytu energetycznego. Klaster Green Energy oraz Klaster Smart IT wychodzą do Państwa z propozycją, udostępniając platformę Audyty Energetyczne. Umożliwia ona sprawne i szybkie przeprowadzenie zainteresowanych przez proces realizacji audytu od momentu wypełnienia deklaracji do momentu zdobycia wiedzy pozwalającej wdrożyć nowe działania, które poprawią efektywność i przyniosą oszczędności, a także realizacja tych działań. W ramach opracowania przeprowadzona zostanie analiza struktury zużycia energii oraz ocena gospodarki energetycznej. W streszczeniu wykonawczym znajdzie się podsumowanie wyników zawierające propozycje rozwiązań oszczędnościowych - wskazanie obszarów, w których możliwy jest wzrost efektywności zużycia energii. Wszystko to możliwe jest dzięki zintegrowanej platformie do zarządzania całym procesem inwestycyjnym oraz firmom odpowiedzialnym za poszczególne etapy inwestycji.

Audyt energetyczny to systematyczna procedura mająca na celu skompletowanie konkretnej wiedzy o profilu aktualnego zużycia energii danego budynku bądź zespołu budynków oraz określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie wymiernej oszczędności energii oraz zraportowanie otrzymanych wyników. Celem audytu energetycznego jest określenie ilości i struktury zużywanej energii oraz zlecenie konkretnych, korzystnych rozwiązań wraz z dokładnym określeniem ich opłacalności, a także doradztwo w zakresie podejmowania i realizacji inwestycji. Ta niezależna i obiektywna opinia audytora energetycznego stwierdza, które modernizacje są opłacalne w danym budynku, a także jakie produkty i rozwiązania techniczne wydają się najkorzystniejsze. Rezultatem przeprowadzonego audytu energetycznego jest wprowadzenie zmian mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na energię lub ograniczenie utraty ciepła. Audyt pozwala na dobranie odpowiednich narzędzi termomodernizacji, co optymalizuje zapotrzebowanie energetyczne budynku i przekłada się na zmniejszenie kosztów eksploatacji.

Więcej

<brak>